Vannlekkasje 2018-06-04T12:29:22+00:00

Vannlekkasje

En vannlekkasje kan oppstå på mange måter. Det kan være feil montering av koblinger, rust og korrosjon, høy alder eller direkte ytre påvirkninger som ødelegger hele eller deler av anlegget. Rørlegger Frigstad har spesialkompetanse på å utbedre lekkasjer som befinner seg utenfor husets fire vegger.

Det er veldig varierende hvor lett det er å oppdage at man har en lekkasje. Noen ganger kan man høre «suselyd» i rørene og andre ganger forsvinner vannet helt. Ved enkelte lekkasjer vil man kunne se vannet komme opp av bakken der hvor vannledningen lekker.

De vanligste rørmaterialene for vannledninger er PE- plast eller kobber. Her vil det som oftest være tilstrekkelig å reparere punktet på vannledningen som lekker. Om rørene er laget av galvanisert stål kan vannledningen være så angrepet av rust at det vil være riktig å skifte hele rørstrekket.

Det er uansett viktig at reparasjonene utføres riktig, slik at det ikke oppstår nye problemer i etterkant.

 

Vannlekkasje

Kontakt oss

Vannlekkasje

Rørlegger Frigstads fremgangsmåte ved lekkasje

Det er ikke bare lekkasjen som skal tettes. Området som er gravet opp, skal også tilbakeføres til standen det hadde før feilen oppsto og papirer på utført arbeid skal være i orden. Derfor har vi en fast fremgangsmåte for å løse slike oppdrag.

Først benytter vi oss av et firma som har spesialisert seg innenfor lokalisering av vannlekkasjer for å finne skaden. På den måten vet vi at vi er på riktig plass når vi begynner å grave.

Det neste steget er å grave seg frem til skaden, vurdere feilen og reparere den.

Når feilen er fikset og alt er i orden, må graveområdet fylles igjen og komprimeres før eventuell asfalt, belegningsstein eller plen re-etableres.

Til slutt blir arbeid ferdigmeldt til kommunen.

Rørlegger Frigstad AS har både utstyret og kompetansen til å utbedre skaden du har på dine rør. Ta kontakt med oss dersom du mistenker eller vet at du har en vannlekkasje.