Tette rør 2018-06-04T12:37:39+00:00

Har du problemer med tette rør?

Opplever du at vannet bygger seg opp i toalett når du skyller ned? Da er avløpet ditt i ferd med å gå tett. Dersom kloakken allerede flyter i kjelleren eller på badet, så vet du at du har et problem. Derfor anbefaler vi at du får reparert problemet så tidlig som mulig.

Det kan være mange årsaker til tette rør. I nye rørsystem kan det gjerne skyldes fremmedlegemer, som for eksempel plast eller liknende som har blitt skyldt ned i toalettet. Det kan også forekomme setningsskader og brudd. I eldre anlegg eller rør som er mye i bruk, vil det være naturlig med fettavleiringer og slitasjeskader. Alder er i seg selv en faktor som kan slå inn i form av materialtretthet eller liknende.

tette rør

Kontakt oss

Vi skifter ut eller reparerer ødelagte rør.

Rørlegger Frigstad har lang erfaring med å reparere rør som går tett eller har brudd og vi tar hele jobben fra start til slutt. Først ordner vi gravesøknad og arbeidsvarslingsplan slik at de formelle tingene er i orden. Deretter følger kabelpåvisning og graving, før vi legger de nye rørene. Når rørene er på plass fyller vi over masse og komprimerer, før vi setter tilbake området til den standen det hadde før vi begynte. Vi legger asfalt, belegningsstein eller fikser plenen alt etter hva du ønsker.  Når hele jobben er gjort og du har fått tilbake fri flyt i rørene ordner vi med dokumentasjon og ferdigmelding. Du trenger med andre ord ikke å tenke på noe som helst. Vi fikser hele oppdraget.

I de tilfellene hvor det er behov for høytrykksspyling bruker vi vår samarbeidspartner med spesialkompetanse for åpning og rengjøring av rør. Når røret er åpnet utfører vi selv rørinspeksjon og lokaliserer problemet.

Når du har problemer med tette rør tar du kontakt med Rørlegger Frigstad. Vi har erfaring og kompetanse til å fikse problemet på skikkelig vis.

tette rør