Loading...
Om oss 2018-06-04T12:39:49+00:00

Hvem er vi?

Rørlegger Frigstad AS er en videreføring av Jens Thore Frigstad Aut.Rørleggerfirma.I 2007 besluttet daværende daglig leder Jens Thore Frigstad, som eneste rørleggerbedrift i Kristiansand, å satse utelukkende på utvendig rørleggerarbeid.

I 2013 ble Rørlegger Frigstad AS opprettet med Andreas Frigstad som daglig leder.

Vi har hele tiden hatt som mål å være selvhjulpet i vårt arbeid, for å gi kunden ett firma å forholde seg til.

Med “ett firma til hele VA-jobben” sikrer vi effektivitet og en samordnet kvalitet i alle ledd av oppdraget.

Våre arbeidsområder

 • Reparasjon og utskifting av vann-og spillvannsledninger
 • Vannlekkasjer
 • Drenering
 • Sanering av oljetanker
 • Utskifting og montering av oljeutskillere
 • Reparasjon og utskifting av kommunal infrastruktur, kummer, ventiler m.m
 • Rørinspeksjon og lokalisering av nedgravde vann-og spillvannledninger
 • Klargjøring for asfaltering
 • Gjenoppbygging etter gravearbeid
 • Nyanlegg VA
 • Vintervedlikehold for Kristiansand kommune

Hvem er kundene våre?

Private husiere • Forsikringsseelskaper • Lokale entreprenører • Lokalt næringsliv • Kristiansand kommune Ingeniørvesenet og Kristiansand Havn KF

Kompetanse i rørlegger Frigstad

♦ Rørleggermestere

♦ Rørleggesvenner

♦ ADK sertifikat

♦ Sertifisert Plastsveiser

♦ HMS for ledere

♦ Relevante sertifikater for kjøretøy CE til BE

♦ Relevante sertifikater for anleggsmaskiner

♦ Kurs i arbeid på og ved vei

♦ in4mo