Fjerning av parafintank 2018-06-04T12:32:11+00:00

Fjerning av parafintank

Allerede i 2012 varslet stortinget at fossil oljefyring ville bli forbudt. Nå har vedtaket blitt fattet og i løpet av 2019 må alle næringsbygg og private boliger finne alternative oppvarmingskilder. Fra 01. januar 2020 blir det helt forbudt å fyre med parafin i Norge. Vi hjelper deg å fjerne parafintanken

Dersom det er gravd ned en parafintank på eiendommen din, er det du som står ansvarlig for at den er i forsvarlig stand. Erstatningsansvaret ligger ifølge myndighetene helt og holdent hos deg, dersom det skulle oppstå lekkasje fra tanken som forurenser bolig, jordsmonn eller grunnvann.

Så lite som noen få liter parafin som lekker ut, kan skape stor forurensing og en ekstrem lukt som er vanskelig å bli kvitt. Derfor skal en nedgravd parafintank som ikke lenger er i bruk fjernes eller sikres på annen måte.

Eldre tanker av stål ruster og vil til slutt begynne å lekke. Tanken blir aldri helt tom. Selv om du fyrer til det stopper opp av seg selv, vil det alltid ligge igjen noen liter i bunnen. Lekkasjer av parafin medfører store og kompliserte oppryddingsarbeider som vanligvis koster mer enn det folk har råd til å betale.

Derfor anbefaler vi å fjerne oljetanken før man får lekkasje.

 

Fjerning av parafintank

Kontakt oss

Fjerning av parafintank

Vår fremgangsmåte for fjerning av parafintanker

Først må tanken graves frem. Vi har alt utstyret som behøves for dette. Etter tanken er gravet frem vil et godkjent firma tømme den for rester av parafin, før den rengjøres og sertifiseres

Så tar vi med oss tanken og leverer den til et godkjent mottak. Når den er borte setter vi området tilbake til den standen det hadde før gravingen fant sted. Vi fyller først igjen graveområdet. Deretter blir plen, asfalt eller belegningsstein re-etableres slik det fremsto før tanken ble fjernet.

Til slutt blir fjerning av parafintanken ferdigmeldt til kommunen og KBR.

Vi har spesialkompetanse til å fjerne parafintanken din på en sikker og trygg måte. Dersom du har en gammel tank du vil bli kvitt, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for et uforpliktende tilbud på jobben.

Rørlegger Frigstad er spesialist på å fjerne gamle parafintanker.