Fjerning av oljetank 2018-06-04T12:20:43+00:00

Fjerning av oljetank

Fra og med år 2020 blir det helt forbudt å fyre med olje og parafin i Norge. Det betyr at alle næringsbygg og private boliger må finne alternative oppvarmingskilder i løpet av 2019.

Dersom det er gravd ned en oljetank på eiendommen din, har du selv ansvar for at den er i forsvarlig stand. Du har også erstatningsansvaret dersom det skulle oppstå lekkasje fra tanken som forurenser bolig, jordsmonn eller grunnvann.

Noen få liter med fyringsolje som finner veien under kjellergulvet lukter intenst! Det er heller ikke lett å bli kvitt lukten. Derfor skal nedgravd oljetank som ikke lenger er i bruk fjernes eller sikres på annen måte.

Eldre oljetanker av stål ruster og vil til slutt begynne å lekke. Selv om du har fyrt til tanken er «tom» vil det alltid ligge igjen noen liter i bunnen. Oljelekkasjer medfører store og kompliserte oppryddingsarbeider og kan koste mer en de fleste har råd til å betale.

Derfor anbefaler vi å fjerne oljetanken før lekkasjen er et faktum.

fjerning av oljetanker

Kontakt oss

fjerning av oljetanker

Rørlegger Frigstads fremgangsmåte for fjerning av oljetanker.

Først må oljetanken graves frem. Vi har gravemaskiner og det utstyret som trengs til jobben.Deretter vil et godkjent firma tømme tanken for rester av olje eller parafin, før tanken rengjøres og sertifiseres

Vi fjerner så tanken helt og leverer den til et godkjent mottak. Når tanken er borte setter vi området tilbake til den standen det hadde før gravingen fant sted.

Vi fyller først igjen graveområdet. Deretter blir plen, asfalt eller belegningsstein re-etableres slik det fremsto før tanken ble fjernet.

Til slutt blir fjerning av oljetanken ferdigmeldt til kommunen og KBR.

Vi har spesialkompetanse til å fjerne oljetanken din på en sikker og trygg måte. Dersom du har en gammel tank du vil bli kvitt, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for et uforpliktende tilbud på jobben.

Rørlegger Frigstad er spesialisten på utendørs rørleggerarbeid.